Gåvobrev

Visserligen är gåvoskatten borta numera men det är ändå viktigt att en gåva sker på rätt sätt så att den inte blir ogiltig. I ett gåvobrev klargörs också om gåvan ska utgöra förskott på ett kommande arv eller ej. I gåvobrevet kan Du också förena gåvan med olika villkor som ska gälla.

No