Bouppteckning

Upprättande av bouppteckning eller dödsboanmälan måste göras när någon gått bort. Ansvaret för att så sker åligger den som vårdar dödsboets egendom. Vi hjälper Dig att utreda boet, hitta eventuella försäkringar och tillse att den upprättas korrekt. Bouppteckningshandlingen utgör det formella dokument som visar vem som har rätt till arvet, rätt att t ex försälja fastigheten eller bostadsrätten m m.

No